Veronique de Kwant

21-09-2018

“Ik werd verliefd op Latijns-Amerika.” Ze ging van Mexico, via Peru, naar Nicaragua. Nu werkt ze alweer 16 jaar bij Haarlem Effect. Veronique studeerde sociale geografie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en ging als onderzoeker naar Mexico, bestudeerde de rol van vrouwen bij indianenstammen. Daarna werkte ze in opdracht van SNV aan het versterken van de maatschappelijke positie van vrouwen. “Ontwikkelingswerk. Eerst in Peru en vervolgens vrijwel geïsoleerd van de buitenwereld in Nicaragua.”

Observeren, kansen signaleren

Die bagage heeft Veronique sterker gemaakt, als vrouw én als bestuurder van Haarlem Effect. “Toen en nu hebben zeker raakvlakken. Ik was daar constant op zoek naar mogelijkheden om onze doelen te bereiken. Observeren, kansen signaleren, organiseren, mensen stimuleren. Het doel is anders, maar datzelfde doe ik bij Haarlem Effect. Het welzijn van Haarlemmers versterken, dat is onze taak. Dat is zo divers als het klinkt. We kijken naar wijken, bevolkingsgroepen, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, enz.”

Sociaalmaatschappelijk ondernemen

“Haarlem Effect is op heel veel fronten actief. Jeugdwerk, beheren van speeltuinen, ouderenwerk, vluchtelingenwerk, enz. In opdracht van Gemeente Haarlem, met hen zijn we constant in gesprek. Daarnaast praat ik met heel veel mensen - gewone, actieve Haarlemmers, vrijwilligers, professionals van onze en van collega-organisaties - en ik kijk als sociaal geograaf naar wat er gebeurt. Welke projecten en methodieken lopen goed en kunnen we die kopiëren naar een andere wijk of bevolkingsgroep? Sociaalmaatschappelijk ondernemen, dát wordt gezien als mijn belangrijkste kwaliteit.”

Het welzijn van mensen

“Woningbouwverenigingen moesten een paar jaar geleden noodgedwongen terug naar waar ze voor bedoeld zijn, woonruimte bieden. Tot die tijd waren ze actief betrokken bij het sociaalmaatschappelijke in veel Haarlemse wijken. Haarlem Effect heeft die rol voor een deel willen overnemen. We zijn de verbinder, het aanspreekpunt voor alle betrokkenen binnen de wijken. Samen met bewoners, scholen, buurtcentra, zorgverleners en ondernemers binnen de wijk kijken we naar wat er speelt, welke mogelijkheden er zijn om het welzijn van mensen te versterken.”

Feministe?

“Wat wij doen wordt voor een belangrijk deel gedragen door vrijwilligers. Voor het overgrote deel vrouwen, dat past nou eenmaal bij welzijn. Datzelfde geldt voor de mensen die in dienst zijn van Haarlem Effect. Mooi om hen in hun dagelijks werk en persoonlijke ontwikkeling te stimuleren.” Feministe? “Ik schreeuw het niet van de daken, breng het liever in de praktijk. Dat heb ik in Latijns-Amerika gedaan en nu ook bij Haarlem Effect. Onze raad van toezicht bestaat voor een groot deel uit vrouwen, daar ben ik best een beetje trots op."