Simea Knip

“Kan om 13.30 ook? Ik moet om uiterlijk 14.30 weer op pad!” Haar agenda wordt grotendeels ingevuld door de gemeente Haarlem, maar straks gaat ze richting Amsterdam. Daar woont Simea, met twee kinderen (2 en 4) en haar vriend. “Er is iets misgegaan met de buitenschoolse opvang van de oudste, dus we moeten een beetje improviseren” zegt ze met een vrolijke lach. Simea deed de Hbo-opleiding architecture & urban planning en studeerde sociologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Overleggen, onderzoeken en schrijven

Sinds augustus 2017 werkt ze als beleidsadviseur wonen op de afdeling ECDW van de gemeente Haarlem. “Haarlem-Noord is mijn stadsdeel, daarnaast heb ik woonruimteverdeling in mijn takenpakket.” Haar agenda wordt grotendeels bepaald door de gemeenteraad. Tot ongeveer eind 2018 werkt Simea aan de aanpassing van de huisvestingsverordening. “Een kwestie van overleggen, onderzoeken en schrijven. Dat traject herhaalt zich een paar keer, met een conceptnota als eindresultaat. Die nota wordt dan besproken in de gemeenteraad en Haarlemmers kunnen inspreken.”

Haarlem-Noord 

De directe betrokkenheid bij de politiek is nieuw voor Simea en maakt de uitdaging groot. “Ik heb eerder gewerkt voor de gemeente Amsterdam, als assistent van de rayonmanager Stadshart in stadsdeel Centrum. Een leuke baan en veel geleerd, maar hier in Haarlem zijn de lijntjes korter en kan ik meer van betekenis zijn.” Dat geldt ook voor de nieuwbouwprojecten in Haarlem-Noord, zoals het complex Aart van der Leeuw in Delftwijk. “Als beleidsadviseur ben ik medeverantwoordelijk voor de invulling, kijk ik of het past binnen de door Gemeente Haarlem gestelde kaders.”

Soms schrijnende zaken 

Ook brieven van inwoners over woonruimteverdeling belanden op het bureau van Simea. “Dat zijn soms schrijnende zaken. Noodkreten van mensen die op straat komen te staan, of mensen die vinden dat ze recht hebben op een bepaalde woning of het niet eens zijn met het gevoerde beleid. Best lastig, er is een groot tekort aan woonruimte en dat wordt niet zomaar opgelost. We kijken wel naar andere woonvormen. De samenleving verandert, er ontstaat een andere vraag dan alleen meer appartementen en eengezinswoningen.”

Twee jaar in India 

“Er zijn steeds meer alleenstaanden. Kunnen die bij elkaar wonen en in welke samenstelling?” Simea heeft twee jaar in India gewoond en deed daar onderzoek naar betaalbare woningen voor de armen in Ahmedabad, als afstudeeropdracht voor de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ook als programmamaker stedelijke ontwikkeling bij Pakhuis de Zwijger heeft ze veel ideeën voorbij zien komen. Die kennis deelt Simea graag met haar collega's bij de gemeente Haarlem.