Paul Dinkgreve

“Je moet het verleden niet voor je neerzetten, dat geeft je beperkingen bij het functioneren in de toekomst. Dus dat moet je vooral achter je laten, alleen dat meepakken waar je van hebt geleerd.” Paul is registeraccountant, medeoprichter van JAN©, sinds juli 2014 lid van het hoofdbestuur van MKB-Nederland én inmiddels bijna 12 jaar bestuursvoorzitter van de SRA. Als voorzitter van de SRA is Paul ook lid van de stuurgroep van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants en gesprekspartner voor ministeries.

 je hoofd leeg houden

“Stoppen? Nee, zolang ik een stip op de horizon zie ga ik door. Ik probeer wel de vrijdagen vrij te houden. In april word ik 65, dat is toch een datum. Maar stoppen. Nee, ik vind het nog steeds te leuk om te doen. Je moet je hoofd leeg houden, dat is een levenshouding. Keuzes maken, de knop omzetten, daar ben ik redelijk makkelijk in. Mijn dochter vroeg laatst, waar zit die knop dan? Maar je moet die knop zien als doen, hoe je dat doen invult is voor iedereen anders.”

geen exacte wetenschap

“De een gaat hardlopen om zijn hoofd leeg te krijgen en bij de ander is het een way of life.” Voor Paul geldt het laatste, hij heeft een open mind en leert van zijn omgeving. Zo gebruikt hij de nine star key om zijn of iemands karakter te duiden en een handvat te hebben om met anderen om te gaan. “Nine star key duidt mensen op basis van de eigenschappen van de natuurelementen en hiërarchie in het gezin en daarbij behorende eigenschappen, dat zijn drie cijfers. Het is indicatief, dus geen exacte wetenschap. Het geeft inzicht waarom mensen zijn zoals ze zijn.”

muren zijn ramen geworden

Met diezelfde open mind kijkt Paul naar de toekomst van zijn vakgebied en hoe dat in de samenleving past. “Een accountant moet objectief zijn, z'n rug recht houden. Daarbij worden we geholpen door de huidige wet- en regelgeving. Wat we doen is transparanter geworden. Muren zijn ramen geworden, een prima ontwikkeling. Accountants worden gezien als rekenaars, maar eigenlijk is het onze taal. We kunnen die cijfers rangschikken en daarmee sturen, helpen bij het maken en toetsen van beleid.”

van zijn vader geërfd

“Juist dat - het interpreteren van cijfers - is de kunst. Geloofwaardigheid,  betrouwbaarheid en zekerheid. Dát is wat accountants toevoegen, nu én in de toekomst.” Paul doceert, die eigenschap heeft hij van zijn vader geërfd. “Mijn vader was oprichter en eigenaar van een onderwijsinstelling, Dinkgreve was een begrip in Amsterdam. Volgens mijn broers en zusters lijk ik het meest op hem. Die conclusie draag ik met trots.”