Nick Grooff

“Hoogbegaafden hebben vaak 100 ideeën per dag, maar doen daar niet altijd iets mee en voelen zich onbegrepen. Maar pak er nou eens één idee uit en ga ermee aan de slag. Deel het met je netwerk en luister, kijk wat er op je afkomt. Dan gaat er een wereld voor je open, daar leer je van.” Nick kan het weten, hij is innovatiecoach en herkent zichzelf als hoogbegaafd. “Ik adviseer bestuurders van maatschappelijke organisaties. Zij hebben vaak het idee dat innovatie van hen moet komen. Maar dat werkt niet zo.”

de respons is enorm

“Een bestuurder kan innovatie wél stimuleren, door mensen in de organisatie ruimte te geven en mee te laten denken. Voor hoogbegaafden geldt eigenlijk hetzelfde.” Pak er één idee uit. Dat advies heeft Nick zelf ter harte genomen. “Een workshop over hoogbegaafdheid en ondernemen. Ik liep al lang met dat idee in mijn hoofd en nu heb ik het opgepakt.” De eerste workshop heeft hij onlangs gegeven en de respons is enorm. “Er komt van alles op me af, reacties van deelnemers en van hoogbegaafden die erover hebben gehoord. Geweldig inspirerend!”

een aantal challenges

“Hoogbegaafden hebben eigenschappen, zoals creativiteit en fantasie, die heel goed samengaan met ondernemen. Andere eigenschappen die je bij ondernemers ziet, hebben ze vaak weer niet. Hoe kun je die eigenschappen ontwikkelen, hoe kan je dat trainen? Daar gaat de workshop over en na afloop geef ik de deelnemers een aantal challenges mee. Want het zou natuurlijk mooi zijn als er een netwerk ontstaat, dat we elkaar blijven spreken.”

verlegen jongen

Nick is ervaringsdeskundige, heeft als hoogbegaafde ondernemer die weg ook afgelegd. “Mijn studie aan de Technische Hogeschool Twente is een belangrijke fase in mijn ontwikkeling geweest. Niet de studie zelf, maar het huis waar ik woonde. Tot dat moment was ik een verlegen jongen en daar werd ik meteen in de groep opgenomen. We waren totaal verschillend. Iemand uit Curaçao, een halve hippie uit de randstad, een eeuwige student uit Groningen, enz.”

perspectieven zien

“Kratten Grolsch naast de ijskast, samen naar de Muppetshow en voetbalwedstrijden kijken. Socialiseren! Zo'n 4 jaar geleden heb ik weer een belangrijke stap gemaakt. Ik werd me bewust van het hoogbegaafd zijn en leerde ermee omgaan. Breder kijken, perspectieven zien, waar gaat het om in het leven. Er is een periode geweest dat ik vijf dagen per week vol gas aan 't werk was. Daar heb ik een modus in gevonden. Zo hebben mijn vrouw en ik vijf maanden in Schotland gewoond. Een geweldige ervaring!”