Femke Tol

“We hebben afgelopen weekend een berg beklommen, in Zwitserland.” Femke heeft daar 3,5 jaar gewoond, in Luzern om precies te zijn. “M'n vriend ging voor zijn werk en ik ging met hem mee. Een mooie tijd, dit weekend was een reünie.” Mei 2016 kwamen ze terug, naar Nederland en Amsterdam, al heel lang haar woonplaats. Sinds begin juni van dit jaar is Femke beleidsadviseur wonen bij de gemeente Haarlem. Op haar lijf geschreven, binnen dat vakgebied heeft ze de afgelopen 20 jaar in verschillende functies ervaring opgedaan. 

Hé, daar kom ik langs met de bus

“Ik ben betrokken bij een nieuw project bij eehh..., die appartementen met fietsenrekken aan het balkon.” Hoek Schipholweg en Merovingenstraat, die geografische kennis heeft Femke nog niet paraat. “Haarlem is nieuw voor mij, ik kende alleen het centrum.” Laatst heeft ze ter kennismaking een fietstocht gemaakt door Haarlem-Oost, met medewerkers van Pré Wonen en de gemeente. “Dat was verhelderend én leuk om te doen. Hé, daar kom ik langs met de bus, realiseerde ik me onderweg.” 

Dat vraagt om iets moois 

“Haarlem-Oost - tussen Schalkwijk en Waarderpolder - is mijn stadsdeel. Inclusief de Oostpoort, een interessant gebied met mogelijkheden om woningen toe te voegen. En beperkingen: aangrenzende bedrijven, vliegverkeer, natuurgebied, de A9, enz. Voor bezoekers is het de eerste kennismaking met Haarlem, dat vraagt om iets moois.” Femke neemt vanuit het beleidsterrein wonen deel aan de overleggen en werkateliers,met collega's, woningcorporaties en projectontwikkelaars.

Het coalitieakkoord is ambitieus 

Op basis daarvan schrijft Femke een advies dat past binnen de door de nieuwe coalitie gestelde kaders. Voor nieuwe bouwprojecten geldt een verdeling van veertig procent sociale huur, veertig procent middeldure huur of koop en twintig procent overige woningen. “Het coalitieakkoord is ambitieus en van grote invloed op de invulling van projecten, heeft consequenties voor het totale bouwbudget en de mogelijkheden. Dat vraagt om een goede afstemming met marktpartijen, corporaties en de gemeente.”

Ik ben benieuwd! 

De uitwerking van het coalitieakkoord op het gebied van wonen vormt hiervoor de basis, ook daar werkt Femke aan mee. “Ik heb samen met mijn huidige collega Philomeen gesproken met mijn oud-collega's bij de gemeente Amsterdam. Daar speelt hetzelfde vraagstuk en zijn ze met de invulling een stap verder. Erg interessant.” Alles met wonen heeft haar aandacht. “Niet verder vertellen, ik ben zelfs verslaafd aan Funda” zegt ze met een lach. Begin september wordt het uitgewerkte coalitieakkoord door de wethouder aan de raad gepresenteerd. Daar is Femke als beleidsadviseur bij aanwezig. “Dat wordt een nieuwe ervaring voor mij, ik ben benieuwd!”