Je verhaal in 400 woorden

Interviewen en dan schrijven. Wie ben je, wat doe je en waarom? In 2017 gestart en eind 2020 stond de teller op pergezicht.nl op ruim honderd verhalen over evenzoveel mensen. De website is zo opgezet dat de verhalen heel goed worden gevonden door Google op naam van de persoon.

Je verhaal in 400 woorden, dat was de uitdaging. Compact schrijven, de kern raken en mensen meenemen in een verhaal. Dit project is afgesloten, nu schrijf ik verder op NieuweNederlanders.nl. Het verhaal van mijn kapper, Matti Matloop, was hiervoor de aanleiding.